Supervisió d' obres

L' execusió de tot projecte fa necessària la coordinació dels diferents industrials en les seves diferents disciplines, així com el compromís de totes les parts implicades per aconseguir la finalització i viabilitat del mateix, dins dels terminis establerts i ofertes aprovades.

Una bona coordinació entre tots els equips de treballs, amb un coneixement general del projecte, juntament amb la professionalitat de cada part involucrada en el projecte, es la clau del èxit per a l' entrega dels treballs amb la màxima qualitat exigible.

Realització de plannings

Recerca d' industrials

Comparatiu de preus de materials i ma d' obra

Coordinació d' equips

Resolució de conflictes durant l' execusió de l' obra

SUPERVISIÓ D' OBRES