Qualitat de l' energia

Cada vegada més, la electrònica entra dins de les nostres vides, tan professionals com privades, el que provoca amb major o menor mesura, fenòmens tals com flicker, microtalls, forats, calentament de cables, dispar intempestiu de diferencials, destrucció de tarjetes electròniques, les quals afecten al funcionament d' altres equips, i en ocasions dels mateixos que les provoquen.

Trobar la font d' aquests problemes es necessari per a una explotació de la instal.lació segura i econòmica, car que el preu a pagar per aquests fenòmens pot ser elevat tan per el que fa a material a canviar com a aturades degut a averies o problemes repetitius i desconeguts.

Monitorització de les instal.lacions

--

recerca de fenòmens inherens a les pertorbacions elèctriques

Resolució de problemes deguts a pertorbacions elèctriques.

--

estat de la tècnica i la seva aplicació.

QUALITAT DE L' ENERGIA