Enginyeria legal

Paral•lelament, hom duu a terme una tasca d’ adequació d’ aquestes necessitats a les normatives de cada sector per tal de que allò que sorgeix de les idees i els pensaments esdevingui una realitat segura, fiable, ecològica, ergonòmica, salubre, duradora, etc..., a través del compliment d’ aquelles normes, lleis, ordenances i documentació en general que conforma l’ entramat d’ estaments oficials que ens envolten en el nostre dia a dia.

Legalització d’ instal•lacions

--

disseny, projecte, preparació de documentació

Llicencies d' activitats

--

disseny, projecte, tramitació de permisos a ajuntaments,

comunitats autònomes, companyies de suministrament

Certificats energètics

--

compra - venda i lloguer d' inmobles

ENGINYERIA LEGAL