Eficiència energètica

El coneixement del consum intern d’ energia, l’ adequació a noves tecnologies, el càlcul del retorn de les inversions en millores en el consum es una forma d’ afrontar els constants augments en el preu de l’ energia convertint-los en una disminució substancial de la factura energètica.

Auditoríes energètiques

--

constants de la instal.lació, millora de la contractació.

Aplicació d' energies renovables

--

aerotèrmia, solar tèrmica, fotovoltaica, eòlica, geotèrmica, biomasa.

Disminució de potència i energia

--

Bateries de condensadors, il.luminació eficient.

Funcionament eficient

--

Monitorització i aparellatge intel.ligent, arrancament seqüencial.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA